Thống kê tổng số: 621 đơn vị đến ngày: 15/07/2020 Tổng số gửi đi: 206087 | Tổng số nhận về: 907436
Tên đơn vịGửiNhậnTổng
15Show details for Các cơ quan TW đóng trên địa bànCác cơ quan TW đóng trên địa bàn14031216813571
6Show details for Các Hội cấp tỉnhCác Hội cấp tỉnh75351045857
10Show details for Cấp TỉnhCấp Tỉnh97833331443097
297Hide details for HĐND-UBND cấp huyệnHĐND-UBND cấp huyện109771518981628752
35Show details for UBND huyện Ba BểUBND huyện Ba Bể169127215889070
30Show details for UBND Huyện Bạch ThôngUBND Huyện Bạch Thông109305441265342
30Show details for UBND Huyện Chợ MớiUBND Huyện Chợ Mới132976262075917
37Show details for UBND Huyện Chợ ĐồnUBND Huyện Chợ Đồn152597926194520
36Show details for UBND Huyện Na RìUBND Huyện Na Rì157606617681936
27Show details for UBND huyện Ngân SơnUBND huyện Ngân Sơn133476355876905
54Hide details for UBND Huyện Pác NặmUBND Huyện Pác Nặm110606823379293
Văn phòng15/73195734810543
Phòng Nội vụ15/75231013153
Phòng TC-KH15/784243375179
Phòng Kinh tế - Hạ tầng15/726922232492
Phòng Tư pháp15/78212541336
Phòng VH-TT15/77018331903
Phòng Giáo dục15/757824513029
Phòng lao động thương binh xã hội15/714519422087
Phòng NN-PTNT15/714127102851
Phòng TN-MT15/715617131869
Ban QLDA ĐTXD huyện Pác Nặm15/757911091688
TT VHTT Và Truyền Thông15/75212311283
Thanh tra huyện15/745657702
Trung tâm GDNN-GDTX15/7819891070
Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Pắc Nặm15/78810551143
UBND xã Bằng Thành15/745222002652
UBND xã Bộc Bố15/749824292927
UBND xã Cao Tân15/746922802749
UBND xã Công Bằng15/741320992512