Thống kê tổng số: 585 đơn vị đến ngày: 07/03/2021 Tổng số gửi đi: 61582 | Tổng số nhận về: 298043
Tên đơn vịGửiNhậnTổng
7Show details for Các cơ quan TW đóng trên địa bànCác cơ quan TW đóng trên địa bàn28435323816
5Show details for Các Hội cấp tỉnhCác Hội cấp tỉnh24016761916
12Show details for Cấp TỉnhCấp Tỉnh32761157414850
284Hide details for HĐND-UBND cấp huyệnHĐND-UBND cấp huyện31830167203199033
33Show details for UBND huyện Ba BểUBND huyện Ba Bể46362257027206
30Show details for UBND Huyện Bạch ThôngUBND Huyện Bạch Thông41801944223622
28Show details for UBND Huyện Chợ MớiUBND Huyện Chợ Mới40631815222215
37Show details for UBND Huyện Chợ ĐồnUBND Huyện Chợ Đồn46052127825883
30Hide details for UBND Huyện Na RìUBND Huyện Na Rì42152147425689
Văn Phòng HĐND - UBND3/3122924803709
Phòng Nội Vụ3/33214541486
Phòng Tài Chính - Kế Hoạch3/39314301523
Phòng Tài Nguyên và Môi Trường3/377776853
Phòng Tư pháp3/334465499
Phòng Văn Hóa và Thông tin3/336706742
Phòng GD Và Đào tạo3/3204752956
Phòng Lao Ðộng Thương Binh và Xã Hội3/377822899
Phòng nông nghiệp và ptnt3/330692722
Phòng Kinh Tế - Hạ Tầng3/354564618
Ban QLDA Đầu tư Xây dựng3/327386413
Trung tâm Văn hóa,Thể thao và Truyền thông3/322461483
Thanh tra3/317410427
Trung tâm GDNN-GDTX3/34346350
Trung tâm dịch vụ nông nghiệp3/38406414
Nhà Khách3/3000
UBND xã Cường Lợi3/3111654765
UBND xã Cư Lễ3/3146666812
UBND xã Côn Minh3/3155675830
UBND xã Dương Sơn3/3135638773
UBND xã Kim Hỷ3/3160655815