Thống kê tổng số: 621 đơn vị đến ngày: 15/07/2020 Tổng số gửi đi: 206087 | Tổng số nhận về: 907436
Tên đơn vịGửiNhậnTổng
15Show details for Các cơ quan TW đóng trên địa bànCác cơ quan TW đóng trên địa bàn14031216813571
6Show details for Các Hội cấp tỉnhCác Hội cấp tỉnh75351045857
10Show details for Cấp TỉnhCấp Tỉnh97833331443097
297Hide details for HĐND-UBND cấp huyệnHĐND-UBND cấp huyện109771518981628752
35Show details for UBND huyện Ba BểUBND huyện Ba Bể169127215889070
30Show details for UBND Huyện Bạch ThôngUBND Huyện Bạch Thông109305441265342
30Show details for UBND Huyện Chợ MớiUBND Huyện Chợ Mới132976262075917
37Hide details for UBND Huyện Chợ ĐồnUBND Huyện Chợ Đồn152597926194520
Văn Phòng HĐND - UBND15/73584823311817
Phòng Nội vụ15/77022282298
Phòng Tư pháp15/77212231295
Phòng Tài chính - Kế hoạch15/725132813532
Phòng Tài nguyên và Môi trường15/718922052394
Phòng Lao động TB và XH15/714528542999
Phòng Giáo dục và Đào tạo15/767727343411
Phòng Nông nghiệp và PTNT15/726030163276
Phòng Kinh Tế và Hạ Tầng15/717419742148
Ban quản lý dự án ĐTXD15/730112471548
Thanh Tra Huyện15/72210311053
Trung tâm GDNN - GDTX15/710210231125
Phòng Văn hóa - Thông tin15/716120692230
Trung tâm VHTT và Truyền thông15/721713141531
Văn phòng Đăng ký QSD đất15/717601618
UBND Thị trấn Bằng Lũng15/768423503034
UBND Xã Bản Thi15/752521282653
UBND Xã Bằng Lãng15/738417482132
UBND Xã Bằng Phúc15/729319942287
UBND Xã Bình Trung15/744321532596
UBND Xã Đại Sảo15/742720522479
UBND Xã Đồng Lạc15/729321652458