Thống kê tổng số: 585 đơn vị đến ngày: 07/03/2021 Tổng số gửi đi: 61582 | Tổng số nhận về: 298043
Tên đơn vịGửiNhậnTổng
7Show details for Các cơ quan TW đóng trên địa bànCác cơ quan TW đóng trên địa bàn28435323816
5Show details for Các Hội cấp tỉnhCác Hội cấp tỉnh24016761916
12Show details for Cấp TỉnhCấp Tỉnh32761157414850
284Hide details for HĐND-UBND cấp huyệnHĐND-UBND cấp huyện31830167203199033
33Show details for UBND huyện Ba BểUBND huyện Ba Bể46362257027206
30Show details for UBND Huyện Bạch ThôngUBND Huyện Bạch Thông41801944223622
28Hide details for UBND Huyện Chợ MớiUBND Huyện Chợ Mới40631815222215
Văn Phòng HĐND-UBND3/3104422613305
Phòng Nông nghiệp và PTNT3/338731769
Phòng Nội vụ3/34210561098
Phòng Tư pháp3/327512539
Phòng Tài chính - Kế hoạch3/37910971176
Phòng TN - MT3/380641721
Phòng Lao động Thương binh và Xã hội3/380686766
Phòng Văn Hóa Thông tin3/363676739
Phòng Giáo dục và Đào tạo3/3142575717
Phòng Thanh tra3/323300323
Phòng Kinh tế-hạ tầng3/356714770
Ban quản lý dự án3/354297351
Trung tâm GDNN- GDTX Huyện3/333348381
UBND xã Bình Văn3/3157570727
UBND xã Cao Kỳ3/3181596777
UBND xã Hòa Mục3/3175609784
UBND xã Mai Lạp3/3106533639
UBND xã Như Cố3/3114514628
UBND xã Nông Hạ3/3122554676
UBND xã Quảng Chu3/3158697855
UBND xã Tân Sơn3/3114553667
UBND xã Thanh Mai3/3133564697
UBND xã Thanh Vận3/3267665932