Thống kê tổng số: 585 đơn vị đến ngày: 07/03/2021 Tổng số gửi đi: 61582 | Tổng số nhận về: 298043
Tên đơn vịGửiNhậnTổng
7Show details for Các cơ quan TW đóng trên địa bànCác cơ quan TW đóng trên địa bàn28435323816
5Show details for Các Hội cấp tỉnhCác Hội cấp tỉnh24016761916
12Show details for Cấp TỉnhCấp Tỉnh32761157414850
284Hide details for HĐND-UBND cấp huyệnHĐND-UBND cấp huyện31830167203199033
33Show details for UBND huyện Ba BểUBND huyện Ba Bể46362257027206
30Hide details for UBND Huyện Bạch ThôngUBND Huyện Bạch Thông41801944223622
VP HĐND - UBND huyện3/3123726883925
Phòng Nội vụ3/35210301082
Phòng Tư pháp3/335447482
Phòng TC - KH3/314711641311
Phòng Tài nguyên và Môi trường3/356460516
Phòng Lao động TB-XH3/363753816
Phòng Văn hoá và Thông tin - BT3/349699748
Phòng Giáo dục-ĐT3/3140715855
Phòng Nông nghiệp và PTNT3/343790833
Thanh tra huyện3/312340352
Phòng Kinh Tế - Hạ Tầng3/355575630
Ban Quản lý các Dự án3/3112442554
Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông3/357488545
TT GD Nghề Nghiệp – GD Thường Xuyên3/327371398
Trung tâm quản lý và cấp phép quyền SD đất3/3000
UBND thị trấn Phủ Thông3/3207606813
UBND xã Cẩm Giàng3/3124548672
UBND xã Cao Sơn3/3169556725
UBND xã Đôn Phong3/3203588791
UBND xã Dương Phong3/3108576684
UBND xã Quân Hà3/3146600746
UBND xã Lục Bình3/3171577748
UBND xã Mỹ Thanh3/3166591757
UBND xã Nguyên Phúc3/3115550665