Thống kê tổng số: 621 đơn vị đến ngày: 15/07/2020 Tổng số gửi đi: 206087 | Tổng số nhận về: 907436
Tên đơn vịGửiNhậnTổng
15Show details for Các cơ quan TW đóng trên địa bànCác cơ quan TW đóng trên địa bàn14031216813571
6Show details for Các Hội cấp tỉnhCác Hội cấp tỉnh75351045857
10Show details for Cấp TỉnhCấp Tỉnh97833331443097
297Hide details for HĐND-UBND cấp huyệnHĐND-UBND cấp huyện109771518981628752
35Show details for UBND huyện Ba BểUBND huyện Ba Bể169127215889070
30Hide details for UBND Huyện Bạch ThôngUBND Huyện Bạch Thông109305441265342
VP HĐND - UBND huyện15/73758749311251
Phòng Nội vụ15/71732363253
Phòng Tư pháp15/781870951
Phòng TC - KH15/734537504095
Phòng Tài nguyên và Môi trường15/78211811263
Phòng Lao động TB-XH15/716322792442
Phòng Văn hoá và Thông tin - BT15/714821242272
Phòng Giáo dục-ĐT15/749523002795
Phòng Nông nghiệp và PTNT15/710920642173
Thanh tra huyện15/736717753
Phòng Kinh Tế - Hạ Tầng15/716014941654
Ban Quản lý các Dự án15/7184794978
Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông15/79011081198
TT GD Nghề Nghiệp – GD Thường Xuyên15/712210461168
Trung tâm quản lý và cấp phép quyền SD đất15/7000
UBND thị trấn Phủ Thông15/757420692643
UBND xã Cẩm Giàng15/727713911668
UBND xã Cao Sơn15/745113901841
UBND xã Đôn Phong15/745815081966
UBND xã Dương Phong15/738115181899
UBND xã Quân Hà15/731122552566
UBND xã Lục Bình15/743115321963
UBND xã Mỹ Thanh15/722316301853
UBND xã Nguyên Phúc15/730815011809