Thống kê tổng số: 626 đơn vị đến ngày: 02/12/2020 Tổng số gửi đi: 321629 | Tổng số nhận về: 1390261
Tên đơn vịGửiNhậnTổng
13Show details for Các cơ quan TW đóng trên địa bànCác cơ quan TW đóng trên địa bàn20201671118731
10Show details for Các Hội cấp tỉnhCác Hội cấp tỉnh105672158271
12Show details for Cấp TỉnhCấp Tỉnh180115709275103
294Hide details for HĐND-UBND cấp huyệnHĐND-UBND cấp huyện170066791332961398
34Show details for UBND huyện Ba BểUBND huyện Ba Bể24858108342133200
30Hide details for UBND Huyện Bạch ThôngUBND Huyện Bạch Thông1759083298100888
VP HĐND - UBND huyện26/1057241137217096
Phòng Nội vụ26/1010947374846
Phòng Tư pháp26/1011513081423
Phòng TC - KH26/1058955716160
Phòng Tài nguyên và Môi trường26/1017518802055
Phòng Lao động TB-XH26/1029433963690
Phòng Văn hoá và Thông tin - BT26/1023733173554
Phòng Giáo dục-ĐT26/1098634714457
Phòng Nông nghiệp và PTNT26/1019531083303
Thanh tra huyện26/106111381199
Phòng Kinh Tế - Hạ Tầng26/1029123652656
Ban Quản lý các Dự án26/1036413301694
Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông26/1014717121859
TT GD Nghề Nghiệp – GD Thường Xuyên26/1020916051814
Trung tâm quản lý và cấp phép quyền SD đất26/10000
UBND thị trấn Phủ Thông26/1088029933873
UBND xã Cẩm Giàng26/1040922072616
UBND xã Cao Sơn26/1072822312959
UBND xã Đôn Phong26/1070923833092
UBND xã Dương Phong26/1061224153027
UBND xã Quân Hà26/1047832243702
UBND xã Lục Bình26/1070124483149
UBND xã Mỹ Thanh26/1038625162902
UBND xã Nguyên Phúc26/1049823612859