Thống kê tổng số: 585 đơn vị đến ngày: 07/03/2021 Tổng số gửi đi: 61582 | Tổng số nhận về: 298043
Tên đơn vịGửiNhậnTổng
7Show details for Các cơ quan TW đóng trên địa bànCác cơ quan TW đóng trên địa bàn28435323816
5Show details for Các Hội cấp tỉnhCác Hội cấp tỉnh24016761916
12Show details for Cấp TỉnhCấp Tỉnh32761157414850
284Hide details for HĐND-UBND cấp huyệnHĐND-UBND cấp huyện31830167203199033
33Hide details for UBND huyện Ba BểUBND huyện Ba Bể46362257027206
Văn phòng HDND - UBND huyện3/3136728544221
Phòng Nội vụ3/37010101080
Phòng Tư pháp3/331431462
Phòng Tài chính - Kế hoạch3/311411051219
Phòng Tài nguyên và Môi trường3/3110699809
Phòng Lao động và TBXH3/3152706858
Phòng Nông nghiệp và PTNT3/364841905
Phòng Giáo dục và Đào tạo3/3214608822
Phòng Thanh tra3/316340356
Phòng Kinh Tế và Hạ Tầng3/359677736
Phòng Văn hóa - Thông tin3/364572636
Ban QLDA Đầu tư và xây dựng huyện Ba Bể3/3144489633
Ban Quản Lý Chợ và Bến Xe3/3000
Trung Tâm GDNN-GDTX3/329329358
Trung Tâm Văn Hóa Thể Thao - Truyền thông3/328453481
Trung tâm dịch vụ nông nghiệp3/330414444
Ban quản lý khu du lịch3/318212230
Ban điều phối dự án CSSP3/311920
UBND Thị trấn Chợ Rã3/32387891027
UBND xã Bành Trạch3/3113679792
UBND xã Cao Thượng3/3149693842
UBND xã Chu Hương3/3164711875
UBND xã Địa Linh3/3101708809
UBND xã Đồng Phúc3/3181734915
UBND xã Hà Hiệu3/3125676801