501
Thông tin gửi nhận văn bản của Tỉnh Bắc Kạn
Tổng số gửi đi: 198.259 | Tổng số nhận về: 859.468
  Thống kê tổng số: 501 đơn vị đến ngày: 22/09/2019

Tên đơn vịGửiNhậnTổng
9Show details for Các cơ quan TW đóng trên địa bànCác cơ quan TW đóng trên địa bàn15031340414907
5Show details for Các Hội cấp tỉnhCác Hội cấp tỉnh36334303793
4Show details for Cấp TỉnhCấp Tỉnh55612815433715
230Show details for Khối Chính quyềnKhối Chính quyền89990425149515139
9Show details for Khối Đảng tỉnhKhối Đảng tỉnh77454166190
210Show details for Khối Đảng và Đoàn thểKhối Đảng và Đoàn thể30691162237192928
28Show details for Sở-Ban-NgànhSở-Ban-Ngành65579206195271774
6Show details for Đoàn thể cấp tỉnhĐoàn thể cấp tỉnh37981548319281
5011982598594681057727