501
Thông tin gửi nhận văn bản của Tỉnh Bắc Kạn
Tổng số gửi đi: 215.492 | Tổng số nhận về: 925.338
  Thống kê tổng số: 501 đơn vị đến ngày: 22/10/2019

Tên đơn vịGửiNhậnTổng
9Hide details for Các cơ quan TW đóng trên địa bànCác cơ quan TW đóng trên địa bàn16741520016874
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN000ENDTD</span>]Cục Quản Lý Thị Trường tỉnhTANDAN000ENDTDCục Quản Lý Thị Trường tỉnh63315102143
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN039ENDTD</span>]Tòa Án TỉnhTANDAN039ENDTDTòa Án Tỉnh59116382229
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN046ENDTD</span>]Ngân Hàng Nhà NướcTANDAN046ENDTDNgân Hàng Nhà Nước14614831629
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN047ENDTD</span>]Ngân hàng Chính sách Xã Hội tỉnhTANDAN047ENDTDNgân hàng Chính sách Xã Hội tỉnh7510721147
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN048ENDTD</span>]Cục Thống Kê TỉnhTANDAN048ENDTDCục Thống Kê Tỉnh7213131385
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN049ENDTD</span>]Viện Kiểm sát nhân dân tỉnhTANDAN049ENDTDViện Kiểm sát nhân dân tỉnh1611101126
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN050ENDTD</span>]Cục Thuế TỉnhTANDAN050ENDTDCục Thuế Tỉnh3966105
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN051ENDTD</span>]Kho bạc Nhà nước tỉnhTANDAN051ENDTDKho bạc Nhà nước tỉnh149964997
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN053ENDTD</span>]Trường Cao đẳng cộng đồng Bắc KanTANDAN053ENDTDTrường Cao đẳng cộng đồng Bắc Kan10120122113
5Show details for Các Hội cấp tỉnhCác Hội cấp tỉnh42139064327
4Show details for Cấp TỉnhCấp Tỉnh62323124337475
230Show details for Khối Chính quyềnKhối Chính quyền96267451598547865
9Show details for Khối Đảng tỉnhKhối Đảng tỉnh91757026619
210Show details for Khối Đảng và Đoàn thểKhối Đảng và Đoàn thể32916175739208655
28Show details for Sở-Ban-NgànhSở-Ban-Ngành73161226370299531
6Show details for Đoàn thể cấp tỉnhĐoàn thể cấp tỉnh39041558019484
5012154929253381140830