501
Thông tin gửi nhận văn bản của Tỉnh Bắc Kạn
Tổng số gửi đi: 198.259 | Tổng số nhận về: 859.468
  Thống kê tổng số: 501 đơn vị đến ngày: 22/09/2019

Tên đơn vịGửiNhậnTổng
9Hide details for Các cơ quan TW đóng trên địa bànCác cơ quan TW đóng trên địa bàn15031340414907
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN000ENDTD</span>]Cục Quản Lý Thị Trường tỉnhTANDAN000ENDTDCục Quản Lý Thị Trường tỉnh56012961856
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN039ENDTD</span>]Tòa Án TỉnhTANDAN039ENDTDTòa Án Tỉnh51913051824
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN046ENDTD</span>]Ngân Hàng Nhà NướcTANDAN046ENDTDNgân Hàng Nhà Nước13313301463
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN047ENDTD</span>]Ngân hàng Chính sách Xã Hội tỉnhTANDAN047ENDTDNgân hàng Chính sách Xã Hội tỉnh719601031
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN048ENDTD</span>]Cục Thống Kê TỉnhTANDAN048ENDTDCục Thống Kê Tỉnh6511861251
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN049ENDTD</span>]Viện Kiểm sát nhân dân tỉnhTANDAN049ENDTDViện Kiểm sát nhân dân tỉnh15978993
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN050ENDTD</span>]Cục Thuế TỉnhTANDAN050ENDTDCục Thuế Tỉnh3966105
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN051ENDTD</span>]Kho bạc Nhà nước tỉnhTANDAN051ENDTDKho bạc Nhà nước tỉnh042714271
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN053ENDTD</span>]Trường Cao đẳng cộng đồng Bắc KanTANDAN053ENDTDTrường Cao đẳng cộng đồng Bắc Kan10120122113
5Show details for Các Hội cấp tỉnhCác Hội cấp tỉnh36334303793
4Show details for Cấp TỉnhCấp Tỉnh55612815433715
230Show details for Khối Chính quyềnKhối Chính quyền89990425149515139
9Show details for Khối Đảng tỉnhKhối Đảng tỉnh77454166190
210Show details for Khối Đảng và Đoàn thểKhối Đảng và Đoàn thể30691162237192928
28Show details for Sở-Ban-NgànhSở-Ban-Ngành65579206195271774
6Show details for Đoàn thể cấp tỉnhĐoàn thể cấp tỉnh37981548319281
5011982598594681057727