501
Thông tin gửi nhận văn bản của Tỉnh Bắc Kạn
Tổng số gửi đi: 138.927 | Tổng số nhận về: 611.461
  Thống kê tổng số: 501 đơn vị đến ngày: 20/06/2019

Tên đơn vịGửiNhậnTổng
9Hide details for Các cơ quan TW đóng trên địa bànCác cơ quan TW đóng trên địa bàn84889349782
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN000ENDTD</span>]Cục Quản Lý Thị Trường tỉnhTANDAN000ENDTDCục Quản Lý Thị Trường tỉnh2997891088
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN039ENDTD</span>]Tòa Án TỉnhTANDAN039ENDTDTòa Án Tỉnh264592856
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN046ENDTD</span>]Ngân Hàng Nhà NướcTANDAN046ENDTDNgân Hàng Nhà Nước64775839
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN047ENDTD</span>]Ngân hàng Chính sách Xã Hội tỉnhTANDAN047ENDTDNgân hàng Chính sách Xã Hội tỉnh28570598
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN048ENDTD</span>]Cục Thống Kê TỉnhTANDAN048ENDTDCục Thống Kê Tỉnh41745786
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN049ENDTD</span>]Viện Kiểm sát nhân dân tỉnhTANDAN049ENDTDViện Kiểm sát nhân dân tỉnh12568580
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN050ENDTD</span>]Cục Thuế TỉnhTANDAN050ENDTDCục Thuế Tỉnh3966105
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN051ENDTD</span>]Kho bạc Nhà nước tỉnhTANDAN051ENDTDKho bạc Nhà nước tỉnh028172817
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN053ENDTD</span>]Trường Cao đẳng cộng đồng Bắc KanTANDAN053ENDTDTrường Cao đẳng cộng đồng Bắc Kan10120122113
5Show details for Các Hội cấp tỉnhCác Hội cấp tỉnh22518472072
4Show details for Cấp TỉnhCấp Tỉnh36211987323494
230Show details for Khối Chính quyềnKhối Chính quyền68293324452392745
9Show details for Khối Đảng tỉnhKhối Đảng tỉnh65146475298
210Show details for Khối Đảng và Đoàn thểKhối Đảng và Đoàn thể20204103476123680
28Show details for Sở-Ban-NgànhSở-Ban-Ngành42471137608180079
6Show details for Đoàn thể cấp tỉnhĐoàn thể cấp tỉnh26141062413238
501138927611461750388