748
Thông tin gửi nhận văn bản của Tỉnh Bắc Kạn
Tổng số gửi đi: 53.565 | Tổng số nhận về: 219.129
  Thống kê tổng số: 748 đơn vị đến ngày: 21/02/2019

Tên đơn vịGửiNhậnTổng
320Show details for Khối Chính quyềnKhối Chính quyền37153160568197721
428Show details for Khối Đảng và Đoàn thểKhối Đảng và Đoàn thể164125856174973
74853565219129272694