501
Thông tin gửi nhận văn bản của Tỉnh Bắc Kạn
Tổng số gửi đi: 215.492 | Tổng số nhận về: 925.338
  Thống kê tổng số: 501 đơn vị đến ngày: 22/10/2019

Tên đơn vịGửiNhậnTổng
9Show details for Các cơ quan TW đóng trên địa bànCác cơ quan TW đóng trên địa bàn16741520016874
5Show details for Các Hội cấp tỉnhCác Hội cấp tỉnh42139064327
4Show details for Cấp TỉnhCấp Tỉnh62323124337475
230Show details for Khối Chính quyềnKhối Chính quyền96267451598547865
9Show details for Khối Đảng tỉnhKhối Đảng tỉnh91757026619
210Show details for Khối Đảng và Đoàn thểKhối Đảng và Đoàn thể32916175739208655
28Show details for Sở-Ban-NgànhSở-Ban-Ngành73161226370299531
6Show details for Đoàn thể cấp tỉnhĐoàn thể cấp tỉnh39041558019484
5012154929253381140830