501
Thông tin gửi nhận văn bản của Tỉnh Bắc Kạn
Tổng số gửi đi: 138.927 | Tổng số nhận về: 611.461
  Thống kê tổng số: 501 đơn vị đến ngày: 20/06/2019

Tên đơn vịGửiNhậnTổng
9Show details for Các cơ quan TW đóng trên địa bànCác cơ quan TW đóng trên địa bàn84889349782
5Show details for Các Hội cấp tỉnhCác Hội cấp tỉnh22518472072
4Show details for Cấp TỉnhCấp Tỉnh36211987323494
230Show details for Khối Chính quyềnKhối Chính quyền68293324452392745
9Show details for Khối Đảng tỉnhKhối Đảng tỉnh65146475298
210Show details for Khối Đảng và Đoàn thểKhối Đảng và Đoàn thể20204103476123680
28Show details for Sở-Ban-NgànhSở-Ban-Ngành42471137608180079
6Show details for Đoàn thể cấp tỉnhĐoàn thể cấp tỉnh26141062413238
501138927611461750388