501
Thông tin gửi nhận văn bản của Tỉnh Bắc Kạn
Tổng số gửi đi: 179.528 | Tổng số nhận về: 785.292
  Thống kê tổng số: 501 đơn vị đến ngày: 20/08/2019

Tên đơn vịGửiNhậnTổng
9Show details for Các cơ quan TW đóng trên địa bànCác cơ quan TW đóng trên địa bàn12851159212877
5Show details for Các Hội cấp tỉnhCác Hội cấp tỉnh30028223122
4Show details for Cấp TỉnhCấp Tỉnh50232643931462
230Show details for Khối Chính quyềnKhối Chính quyền83281396598479879
9Show details for Khối Đảng tỉnhKhối Đảng tỉnh72751155842
210Show details for Khối Đảng và Đoàn thểKhối Đảng và Đoàn thể27741146728174469
28Show details for Sở-Ban-NgànhSở-Ban-Ngành57809182172239981
6Show details for Đoàn thể cấp tỉnhĐoàn thể cấp tỉnh33621382617188
501179528785292964820