748
Thông tin gửi nhận văn bản của Tỉnh Bắc Kạn
Tổng số gửi đi: 53.565 | Tổng số nhận về: 219.129
  Thống kê tổng số: 748 đơn vị đến ngày: 21/02/2019

Tên đơn vịGửiNhậnTổng
320Hide details for Khối Chính quyềnKhối Chính quyền37153160568197721
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN001ENDTD</span>]UBND Tỉnh Bắc KạnTANDAN001ENDTDUBND Tỉnh Bắc Kạn73119662697
UBND Tỉnh Bắc Kạn73119662697
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN002ENDTD</span>]HĐND Tỉnh Bắc KạnTANDAN002ENDTDHĐND Tỉnh Bắc Kạn979301027
HĐND Tỉnh Bắc Kạn979301027
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN003ENDTD</span>]Văn Phòng ĐĐBQH Tỉnh Bắc KạnTANDAN003ENDTDVăn Phòng ĐĐBQH Tỉnh Bắc Kạn36421457
Văn Phòng ĐĐBQH Tỉnh Bắc Kạn36421457
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN004ENDTD</span>]Sở Thông Tin Truyền ThôngTANDAN004ENDTDSở Thông Tin Truyền Thông2309911221
Sở Thông Tin Truyền Thông2309911221
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN005ENDTD</span>]Sở Công ThươngTANDAN005ENDTDSở Công Thương37413651739
Sở Công Thương37413651739
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN006ENDTD</span>]Sở Nông Nghiệp Phát Triển Nông ThônTANDAN006ENDTDSở Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn101443185332
Sở Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn101443185332
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN007ENDTD</span>]Sở Tư PhápTANDAN007ENDTDSở Tư Pháp42311621585
Sở Tư Pháp42311621585
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN008ENDTD</span>]Sở Tài ChínhTANDAN008ENDTDSở Tài Chính35323182671
Sở Tài Chính35323182671
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN009ENDTD</span>]Sở Xây DựngTANDAN009ENDTDSở Xây Dựng2428921134
Sở Xây Dựng2428921134
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN010ENDTD</span>]Sở Khoa học và Công nghệTANDAN010ENDTDSở Khoa học và Công nghệ165594759
Sở Khoa học và Công nghệ165594759
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN011ENDTD</span>]Sở văn hóa thể thao và du lịchTANDAN011ENDTDSở văn hóa thể thao và du lịch49518422337
Sở văn hóa thể thao và du lịch49518422337
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN012ENDTD</span>]Sở Y TếTANDAN012ENDTDSở Y Tế246367219184
Sở Y Tế246367219184
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN013ENDTD</span>]Sở Giao Thông và Vận TảiTANDAN013ENDTDSở Giao Thông và Vận Tải41610341450
Sở Giao Thông và Vận Tải41610341450
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN014ENDTD</span>]Sở Nội VụTANDAN014ENDTDSở Nội Vụ56525323097
Sở Nội Vụ56525323097
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN015ENDTD</span>]Sở Tài Nguyên Môi TrườngTANDAN015ENDTDSở Tài Nguyên Môi Trường63520282663