486
Thông tin gửi nhận văn bản của Tỉnh Bắc Kạn
Tổng số gửi đi: 87.362 | Tổng số nhận về: 350.522
  Thống kê tổng số: 486 đơn vị đến ngày: 26/04/2019

Tên đơn vịGửiNhậnTổng
268Hide details for Khối Chính quyềnKhối Chính quyền75847326262402109
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN001ENDTD</span>]UBND Tỉnh Bắc KạnTANDAN001ENDTDUBND Tỉnh Bắc Kạn73119662697
UBND Tỉnh Bắc Kạn73119662697
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN002ENDTD</span>]HĐND Tỉnh Bắc KạnTANDAN002ENDTDHĐND Tỉnh Bắc Kạn26020212281
HĐND Tỉnh Bắc Kạn26020212281
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN003ENDTD</span>]Văn Phòng ĐĐBQH Tỉnh Bắc KạnTANDAN003ENDTDVăn Phòng ĐĐBQH Tỉnh Bắc Kạn89907996
Văn Phòng ĐĐBQH Tỉnh Bắc Kạn89907996
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN004ENDTD</span>]Sở Thông Tin Truyền ThôngTANDAN004ENDTDSở Thông Tin Truyền Thông65024013051
Sở Thông Tin Truyền Thông65024013051
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN005ENDTD</span>]Sở Công ThươngTANDAN005ENDTDSở Công Thương87831604038
Sở Công Thương87831604038
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN006ENDTD</span>]Sở Nông Nghiệp Phát Triển Nông ThônTANDAN006ENDTDSở Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn27091064513354
Sở Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn27091064513354
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN007ENDTD</span>]Sở Tư PhápTANDAN007ENDTDSở Tư Pháp105826343692
Sở Tư Pháp105826343692
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN008ENDTD</span>]Sở Tài ChínhTANDAN008ENDTDSở Tài Chính89854696367
Sở Tài Chính89854696367
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN009ENDTD</span>]Sở Xây DựngTANDAN009ENDTDSở Xây Dựng62021582778
Sở Xây Dựng62021582778
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN010ENDTD</span>]Sở Khoa học và Công nghệTANDAN010ENDTDSở Khoa học và Công nghệ48214961978
Sở Khoa học và Công nghệ48214961978
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN011ENDTD</span>]Sở văn hóa thể thao và du lịchTANDAN011ENDTDSở văn hóa thể thao và du lịch132045965916
Sở văn hóa thể thao và du lịch132045965916
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN012ENDTD</span>]Sở Y TếTANDAN012ENDTDSở Y Tế63991643922838
Sở Y Tế63991643922838
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN013ENDTD</span>]Sở Giao Thông và Vận TảiTANDAN013ENDTDSở Giao Thông và Vận Tải104525693614
Sở Giao Thông và Vận Tải104525693614
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN014ENDTD</span>]Sở Nội VụTANDAN014ENDTDSở Nội Vụ123958607099
Sở Nội Vụ123958607099
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN015ENDTD</span>]Sở Tài Nguyên Môi TrườngTANDAN015ENDTDSở Tài Nguyên Môi Trường161748076424