748
Thông tin gửi nhận văn bản của Tỉnh Bắc Kạn
Tổng số gửi đi: 77.042 | Tổng số nhận về: 321.079
  Thống kê tổng số: 748 đơn vị đến ngày: 25/03/2019

Tên đơn vịGửiNhậnTổng
320Hide details for Khối Chính quyềnKhối Chính quyền58550251319309869
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN001ENDTD</span>]UBND Tỉnh Bắc KạnTANDAN001ENDTDUBND Tỉnh Bắc Kạn73119662697
UBND Tỉnh Bắc Kạn73119662697
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN002ENDTD</span>]HĐND Tỉnh Bắc KạnTANDAN002ENDTDHĐND Tỉnh Bắc Kạn14814091557
HĐND Tỉnh Bắc Kạn14814091557
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN003ENDTD</span>]Văn Phòng ĐĐBQH Tỉnh Bắc KạnTANDAN003ENDTDVăn Phòng ĐĐBQH Tỉnh Bắc Kạn000
Văn Phòng ĐĐBQH Tỉnh Bắc Kạn000
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN004ENDTD</span>]Sở Thông Tin Truyền ThôngTANDAN004ENDTDSở Thông Tin Truyền Thông41516222037
Sở Thông Tin Truyền Thông41516222037
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN005ENDTD</span>]Sở Công ThươngTANDAN005ENDTDSở Công Thương63222342866
Sở Công Thương63222342866
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN006ENDTD</span>]Sở Nông Nghiệp Phát Triển Nông ThônTANDAN006ENDTDSở Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn178374139196
Sở Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn178374139196
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN007ENDTD</span>]Sở Tư PhápTANDAN007ENDTDSở Tư Pháp70819082616
Sở Tư Pháp70819082616
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN008ENDTD</span>]Sở Tài ChínhTANDAN008ENDTDSở Tài Chính60737944401
Sở Tài Chính60737944401
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN009ENDTD</span>]Sở Xây DựngTANDAN009ENDTDSở Xây Dựng40514511856
Sở Xây Dựng40514511856
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN010ENDTD</span>]Sở Khoa học và Công nghệTANDAN010ENDTDSở Khoa học và Công nghệ3189871305
Sở Khoa học và Công nghệ3189871305
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN011ENDTD</span>]Sở văn hóa thể thao và du lịchTANDAN011ENDTDSở văn hóa thể thao và du lịch86330723935
Sở văn hóa thể thao và du lịch86330723935
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN012ENDTD</span>]Sở Y TếTANDAN012ENDTDSở Y Tế42801124815528
Sở Y Tế42801124815528
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN013ENDTD</span>]Sở Giao Thông và Vận TảiTANDAN013ENDTDSở Giao Thông và Vận Tải70817252433
Sở Giao Thông và Vận Tải70817252433
1Hide details for [<span style='display:none'>TANDAN014ENDTD</span>]Sở Nội VụTANDAN014ENDTDSở Nội Vụ89740874984
Sở Nội Vụ89740874984
1Show details for [<span style='display:none'>TANDAN015ENDTD</span>]Sở Tài Nguyên Môi TrườngTANDAN015ENDTDSở Tài Nguyên Môi Trường110034124512