Thông tin gửi nhận của Tỉnh Bắc Kạn
Tổng số gửi đi: 321.790 | Tổng số nhận về: 1.391.267
  Thống kê tổng số: 626 đơn vị đến ngày: 02/12/2020

STTTên đơn vị GửiNhậnTổng số
1  UB mặt trận tổ quốc tỉnh80532704075
2  Ban Bảo Vệ CSSK Cán Bộ tỉnh6512191284
3  Trường Chính Trị tỉnh117521333308
4  Báo Bắc Kan41529123327
5  Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh22711791406
6  Hội Liên hiệp khoa học kỹ thuật136691827
7  Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh72534924217
8  Hội Nhà Báo Tỉnh136728864
9  Hội nông dân tỉnh93531134048
10  Hội Văn Học Nghệ Thuật Tỉnh102849951
11  Liên Đoàn Lao Động tỉnh59034214011
12  Tỉnh Đoàn Bắc Kạn103234464478
13  Cục Quản Lư Thị Trường tỉnh86020882948
14  Văn pḥng HDND - UBND huyện65761323619812
15  Pḥng Nội vụ16947884957
16  Pḥng Tư pháp12816081736
17  Pḥng Tài chính - Kế hoạch84061967036
18  Pḥng Tài nguyên và Môi trường61934704089
19  Pḥng Lao động và TBXH61030703680
20  Pḥng Nông nghiệp và PTNT63246195251
21  Pḥng Giáo dục và Đào tạo126631044370
22  Pḥng Thanh tra4715141561
23  Pḥng Kinh Tế và Hạ Tầng44131213562
24  Pḥng Văn hóa - Thông tin19426972891
25  Ban QLDA Đầu tư và xây dựng huyện Ba Bể114625363682
26  Ban Quản Lư Chợ và Bến Xe000
27  Trung Tâm GDNN-GDTX25018292079
28  Trung Tâm Văn Hóa Thể Thao - Truyền thông13319332066
29  Trung tâm dịch vụ nông nghiệp12318681991
30  Ban quản lư khu du lịch44914958