Thông tin gửi nhận của Tỉnh Bắc Kạn
Tổng số gửi đi: 245.539 | Tổng số nhận về: 1.019.268
  Thống kê tổng số: 501 đơn vị đến ngày: 21/11/2019

STTTên đơn vị GửiNhậnTổng số
1  UB mặt trận tổ quốc tỉnh34516602005
2  Cục Quản Lư Thị Trường tỉnh71016972407
3  Ban Bảo Vệ CSSK Cán Bộ tỉnh000
4  Trường Chính Trị tỉnh000
5  Báo Bắc Kan55326983251
6  Hội khuyến học tỉnh Bắc Kạn1049971101
7  Tỉnh Ủy Bắc Kạn52952661931914
8  Văn pḥng HDND - UBND3943686310806
9  Văn Pḥng HĐND - UBND67131119417907
10  UBND Tỉnh Bắc Kạn124062727039676
11  Văn pḥng56561103216688
12  VP HĐND - UBND huyện57191021615935
13  Văn Pḥng HĐND - UBND54331255417987
14  Văn Pḥng HĐND-UBND179548727
15  UBND huyện145591736
16  Văn pḥng Huyện ủy110233664468
17  Văn pḥng Huyện ủy104648385884
18  Văn pḥng Huyện ủy62521832808
19  Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh2738531126
20  Văn pḥng thành ủy123831384376
21  Ban Dân Vận Tỉnh uỷ Bắc Kạn40132093610
22  Pḥng Nội vụ13149515082
23  HĐND Tỉnh Bắc Kạn82552966121
24  Văn pḥng Huyện ủy177437005474
25  Văn pḥng Huyện ủy142932874716
26  Văn pḥng133046215951
27  Ủy ban kiểm tra Huyện ủy599641023
28  Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy8913711460
29  Ban Tổ chức4019992039
30  Văn pḥng149146036094