Thông tin gửi nhận của Tỉnh Bắc Kạn
Tổng số gửi đi: 89.939 | Tổng số nhận về: 418.482
  Thống kê tổng số: 623 đơn vị đến ngày: 04/04/2020

STTTên đơn vị GửiNhậnTổng số
1  UB mặt trận tổ quốc tỉnh265621886
2  Ban Bảo Vệ CSSK Cán Bộ tỉnh23463486
3  Trường Chính Trị tỉnh288616904
4  Báo Bắc Kan1809381118
5  Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh78382460
6  Hội Liên hiệp khoa học kỹ thuật49274323
7  Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh18612621448
8  Hội Nhà Báo Tỉnh42261303
9  Hội nông dân tỉnh26411281392
10  Hội Văn Học Nghệ Thuật Tỉnh57516573
11  Liên Đoàn Lao Động tỉnh19311711364
12  Tỉnh Đoàn Bắc Kạn33013081638
13  Cục Quản Lư Thị Trường tỉnh3027171019
14  Văn pḥng HDND - UBND huyện156422843848
15  Pḥng Nội vụ3511991234
16  Pḥng Tư pháp21496517
17  Pḥng Tài chính - Kế hoạch19713811578
18  Pḥng Tài nguyên và Môi trường121785906
19  Pḥng Lao động và TBXH116699815
20  Pḥng Nông nghiệp và PTNT11911041223
21  Pḥng Giáo dục và Đào tạo235683918
22  Pḥng Thanh tra13359372
23  Pḥng Kinh Tế và Hạ Tầng115757872
24  Pḥng Văn hóa - Thông tin49707756
25  Ban QLDA Đầu tư và xây dựng huyện Ba Bể224556780
26  Ban Quản Lư Chợ và Bến Xe000
27  Trung Tâm GDNN-GDTX78442520
28  Trung Tâm Văn Hóa Thể Thao - Truyền thông35529564
29  Trung tâm dịch vụ nông nghiệp27460487
30  Ban quản lư khu du lịch12229241