Thông tin gửi nhận của Tỉnh Bắc Kạn
Tổng số gửi đi: 87.362 | Tổng số nhận về: 350.522
  Thống kê tổng số: 486 đơn vị đến ngày: 26/04/2019

STTTên đơn vị GửiNhậnTổng số
1  Tỉnh Ủy Bắc Kạn1524927710801
2  Văn pḥng HDND - UBND188534365321
3  Văn Pḥng HĐND - UBND167636315307
4  UBND Tỉnh Bắc Kạn73119662697
5  Văn pḥng thành ủy000
6  Văn pḥng173636585394
7  VP HĐND - UBND huyện183932295068
8  Văn Pḥng HĐND - UBND182543776202
9  Văn Pḥng HĐND-UBND179548727
10  UBND huyện145591736
11  Văn pḥng Huyện ủy42010981518
12  Văn pḥng Huyện ủy3660366
13  Văn pḥng Huyện ủy000
14  Ban Dân Vận Tỉnh uỷ Bắc Kạn40132093610
15  Pḥng Nội vụ4123902431
16  Ban Dân vận thành ủy000
17  HĐND Tỉnh Bắc Kạn26020212281
18  Văn pḥng Huyện ủy000
19  Văn pḥng Huyện ủy000
20  Văn pḥng185401854
21  Ủy ban kiểm tra Huyện ủy000
22  Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy16016
23  Ban Tổ chức000
24  Văn pḥng000
25  Văn pḥng HDND - UBND huyện205443276381
26  Pḥng Kinh tế13711061243
27  Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Kạn033
28  Pḥng Nội Vụ5419191973
29  Pḥng Tư pháp45907952
30  Pḥng Nội vụ914561465