Thông tin gửi nhận của Tỉnh Bắc Kạn
Tổng số gửi đi: 198.259 | Tổng số nhận về: 859.468
  Thống kê tổng số: 501 đơn vị đến ngày: 22/09/2019

STTTên đơn vị GửiNhậnTổng số
1  UB mặt trận tổ quốc tỉnh56725853152
2  Cục Quản Lư Thị Trường tỉnh56012961856
3  Ban Bảo Vệ CSSK Cán Bộ tỉnh000
4  Trường Chính Trị tỉnh000
5  Báo Bắc Kan37321972570
6  Hội khuyến học tỉnh Bắc Kạn82877959
7  Tỉnh Ủy Bắc Kạn41542177525929
8  Văn pḥng HDND - UBND3943686310806
9  Văn Pḥng HĐND - UBND5333897514308
10  UBND Tỉnh Bắc Kạn73119662697
11  Văn pḥng4297897413271
12  VP HĐND - UBND huyện4535830712842
13  Văn Pḥng HĐND - UBND43661020014566
14  Văn Pḥng HĐND-UBND179548727
15  UBND huyện145591736
16  Văn pḥng Huyện ủy91928123731
17  Văn pḥng Huyện ủy80138614662
18  Văn pḥng Huyện ủy62521832808
19  Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh217720937
20  Văn pḥng thành ủy102925403569
21  Ban Dân Vận Tỉnh uỷ Bắc Kạn40132093610
22  Pḥng Nội vụ12043124432
23  HĐND Tỉnh Bắc Kạn67644135089
24  Văn pḥng Huyện ủy129130144305
25  Văn pḥng Huyện ủy120827173925
26  Văn pḥng104935044553
27  Ủy ban kiểm tra Huyện ủy46826872
28  Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy6110551116
29  Ban Tổ chức4019992039
30  Văn pḥng127337224995