Thông tin gửi nhận của Tỉnh Bắc Kạn
Tổng số gửi đi: 53.565 | Tổng số nhận về: 219.129
  Thống kê tổng số: 748 đơn vị đến ngày: 21/02/2019

[Replication or Save Conflict]
STTTên đơn vị GửiNhậnTổng số
1  Tỉnh Ủy Bắc Kạn45639064362
2  Văn pḥng HDND - UBND73013182048
4  Văn pḥng Huyện ủy000
5  Văn pḥng Huyện ủy000
6  Văn pḥng000
7  Văn Pḥng HĐND - UBND58414632047
8  UBND Tỉnh Bắc Kạn73119662697
9  Văn pḥng thành ủy000
10  Văn pḥng57914762055
11  VP HĐND - UBND huyện77714052182
12  Văn Pḥng HĐND - UBND73119002631
13  Văn pḥng Huyện ủy000
14  Tỉnh Ủy Bắc Kạn45639064362
15  Văn Pḥng HĐND-UBND179548727
16  UBND huyện145591736
17  Văn pḥng Huyện ủy1820182
18  Văn pḥng Huyện ủy000
19  Văn pḥng Huyện ủy210476686
20  Ban Dân Vận Tỉnh uỷ Bắc Kạn40132093610
21  Ban Dân vận000
22  Văn pḥng Huyện ủy000
23  Pḥng Dân tộc000
24  Pḥng Nội vụ1810291047
25  Ban Dân vận thành ủy000
26  Ủy ban kiểm tra Huyện ủy000
27  Ban Dân vận000
28  HĐND Tỉnh Bắc Kạn979301027
29  Pḥng Dân Tộc000
30  Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy000